Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!
Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!

Nilesh Limbola

Others

2  

Nilesh Limbola

Others

તું

તું

1 min
433


તું,આવીને

બેસી જાય ગુમસુમ,

એ મને પાલવતું નથી,


તારું મૌન મને અકળાવી મૂકે છે,

વાદળ ધરતી ને અકળાવે તેમ.


Rate this content
Log in