Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Kaushik Dave

Others

3  

Kaushik Dave

Others

ટાલ પે બાલ

ટાલ પે બાલ

1 min
269


માથામાં પડી ટાલ,

વાળ ઉડી રહ્યા છે !

કાંસકા માં પણ,

વાળ લટકી રહ્યા છે,


કોના છે ?

એ આક્ષેપો થતા રહ્યા છે,

જો મારા નથી !


તો કેમ ?

એના વાળ લાંબા

થતાં રહ્યા છે !


આ સવાલો આજે પણ,

સૌને થતાં રહ્યા છે !


જો શોધવા જઈએ !

તો ખર્ચા વધી રહ્યા છે,

મને ના મલ્યો જવાબ,

મલે જો તમને,

તો કહેતા રહેજો !


Rate this content
Log in