Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Kaushik Dave

Others


3  

Kaushik Dave

Others


ટાલ પે બાલ

ટાલ પે બાલ

1 min 260 1 min 260

માથામાં પડી ટાલ,

વાળ ઉડી રહ્યા છે !

કાંસકા માં પણ,

વાળ લટકી રહ્યા છે,


કોના છે ?

એ આક્ષેપો થતા રહ્યા છે,

જો મારા નથી !


તો કેમ ?

એના વાળ લાંબા

થતાં રહ્યા છે !


આ સવાલો આજે પણ,

સૌને થતાં રહ્યા છે !


જો શોધવા જઈએ !

તો ખર્ચા વધી રહ્યા છે,

મને ના મલ્યો જવાબ,

મલે જો તમને,

તો કહેતા રહેજો !


Rate this content
Log in