Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Bhavna Bhatt

Others

4  

Bhavna Bhatt

Others

લાગણી

લાગણી

1 min
18


લાગણીમાં પણ મીઠાશ જોઈએ.

આંખોમાં અમી નિતરવી જોઈએ.


ભાવનાઓ મોકળાશની જોઈએ,

સરગમનાં સૂર મીઠાં જોઈએ.


મેઘાને નિસર્ગનો સાથ જોઈએ,

સંબંધમાં પણ વિશ્વાસ જોઈએ.


સંબંધોમાં પણ હળવાશ જોઈએ,

જિંદગીનાં સફરમાં મજા જોઈએ.


જિંદગી જીવવા સાથ જોઈએ,

જીવવું જ છે તો ચાહત જોઈએ.


ઈંતઝારમાં પણ પુકાર જોઈએ,

મિલનમાં પણ અવકાશ જોઈએ.


Rate this content
Log in