Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Nitin Sanchaniya

Drama

3.6  

Nitin Sanchaniya

Drama

દિલ

દિલ

1 min
11.7K


મારૂ દિલ તુજ પાર વારી ગયું ,

જગ આખુ જાણે હારી ગયું.


રોજ મળતી આમ તું મુુુજને,

કેમ રડતી જોઉં હું તુજને .


વારંવાર એકજ સવાલ હતો ,

ક્યાં કોઈ એમનો જવાબ હતો.


સળગતા હૈયાની વાત તું જાણતી ,

છતાં મુજ ભાવનાને કેમ ન ભાળતી?


પ્રતીતિ ભવ પાર થવા એક આશરો તું ,

જગતનો આધાર લગતો મને એક તું .


Rate this content
Log in