Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,किशोर टपाल

Poet, Write Photography, Reading, Singing

  Literary Colonel

परछाई

Drama

अब लोग मुझ मैं तेरी परछाई ढूंढते हैं।

1    22 0

मैखाना

Others

कुछ तो दर्द है इन आँखों में…

1    1 1

पाणी

Classics

...राहशील ताहणी

1    245 0

अभंग

Others

विठ्ठल बाहेर नसून अंतरात आहे, असा संदेश देणारी रचना

1    1 0

अभंग

Classics

नाहि मन स्थिर..

1    0 0

अभंग

Classics Crime

करतात खून परसपरी |

1    21 0

मैफिल

Tragedy

विरहाची अभिव्यक्ती करणारी एक लघुरचना

1    23 0

ओंजळ

Abstract

पावसाचे थेंब ओंजळीत घेतल्यावर त्या थेंबांच्या मनातले गुज अमूर्त शब्दांत गुंफले आहे

1    3 0

स्पर्श

Classics

तुझा प्रेम स्पर्श

1    42 0

गंमत

Others

गंमत वाटली म्हणूनच त्याने तुला मिठी मारली....

1    22 0

थेंब

Romance

तुझ्या ओंठावर ठिपला क्षणभर तो स्वत:चं वाहणं विसरला

1    2 0

अर्थ

Romance

नकळतं तुला कळतात माझ्या मनातलें शब्द….

1    23 0

शलाका

Romance

ती सावरुन, मी पाहतो माझ्या चंद्र शलाकाला

1    0 0

शब्द

Romance

हे जोडतात की अनुबंध नात्याचे हे मोडतात की ऋणानुबंध नात्यांचे...

1    43 0

लग्नगाठ

Romance

तुझ्या मैत्रीच्या नभांगणात जुळूनी आज लग्नगाठ

1    42 0

प्रेमांकुर

Romance

एक रुप होऊन अंकुर रुजलं पुन्हा नव्याने प्रेमांकुर फुललं..

1    284 1

राणी

Romance

तु प्रेम आहे राणी कसं सांगू मी तुला कळतं तुला म्हणून वळतं मला…

1    311 1

कटाक्ष

Romance

मी माझाच उरत नाही राधे जेव्हा तु टाकतेस कटाक्ष कान्हावर

1    341 30

अंश

Others

मी अंश आहे राधे तुझ्या प्रेमात तु दंश करतेस नाकारुन त्या प्रेमात.....

1    83 1

चंद्रकोर

Romance

दे हातात हात गाणे गाऊ तुझ्या माझ्या प्रितीची घे मिठीत राजसा स्वर जुळुदे तुझ्या माझ्या प्रितीचे

1    81 1

काहुर.

Romance

कृष्णाच्या मनातील राधेच्या प्रेमाच काहुर.

1    220 21

रेडा

Others

एक होता रेडा तो मला म्हणाला अज्ञानात सुख आहे

1    230 24

गर्दी

Others

वाट पाहत उभा होतो गर्दीत तुला शोधत होतो क्षणभर त्या गर्दीचा काही अंश पाहुन हसत होतो

1    280 50

तु

Romance

तुला पाहुन फुलतो मी तुझ्याशी बोलुन खुलतो मी तुझ्या सहवासात बहरतो मी तरी, तु म्हणतेस राज्या कल्पन...

1    407 36

सौदर्य

Others

तुला येताना पाहुन वाटलं तुझ्या सौदर्याचा अर्थ तुला सांगावा.. तु जवळ आलीस अनं तो सांगायचा राहुन ...

1    299 47

गुन्हेगार

Tragedy

तु मला शिक्षा दिलीसं एक गुन्हेगार म्हणुन.

1    270 6

लहर

Others

तुझ्या आठवणीत रमुन गप्प राहतात

1    417 19

संध्याकाळ

Romance

असेच काही दिवस येतात असेच काही दिवस जातात मनातल्या Mouse ने मेंदुच्या CPU मधुन काही आठवणीचे Docume...

1    245 16

अश्रूचं कुलुप

Others

दार उघडं पाहुन माझं मन तुझ्या आठवणीत रमुन जातं.. आणि बाहेर येतान त्याला अश्रूचं कुलुप लावाव लागतं

1    255 12

कविता

Others

मनातुन काही शब्द उमलले ओठांवर येऊन कविता बनले आणि तेच मी माझ्या वहीत लिहुन काढले

1    381 43

प्रवास

Others

ओठांनी त्याचा होकार द्यावा लागतो आणि भेटीने जवळ याव लागतं

1    263 46

परी

Romance

परी सारखी तु आणि तुझं रुप, तुझ्या केसांच्या जाळ्यांनी मला ओढुन घे

1    260 39

तारा

Romance

बोलण्यास परवानगी दिली पण ओठांनी पूर्ण केले नाही कारण ते तुला माहित झालं.

1    189 7

I LOVE U

Romance

प्रेम करतो हे सांगु शकत नाही तु समोर आलीसं की, बोलु शकत नाही

1    264 13

कल्पना

Fantasy Romance

तुझ्यावर प्रेम करतो की तुझ्या नयनावर हे मला वळतं नाही.

1    153 3

नयन

Others

तुझे रुप पाहता-पाहता, तुझ्या नयनात पाहावेसे वाटतं नयनात पाहता-पाहता, तुझ्या मनात झाकावेस वाटतं

1    310 6

प्रेम

Romance

माझं तुझ्या वर प्रेम हे विचारल्यावर कळेलं...

1    126 4

तुकडे

Others

ह्रद्याचे लाखो तुकड्यावर तुझे नाव होतं कारण , जिथे ते तुटलं तिथं आपलं कॉलेज होतं

1    366 15

तु2

Romance

अजुन मला आठवतयं कारण, तुझ्या चिमट्यांचा अनुभव अजुन ही जाणवतोय

1    85 1

तुझा हात

Romance

तुझा हात माझ्या हातात आल्यावर वाटलं ही वेळ अशीच थांबावी पण वेळ ही क्षणभुंगार इतकी की, वाहणा-या पा...

1    309 5

तु

Romance

ही मैत्री आहे की, प्रेम हेच मला वळेना..

1    377 18

गारवा

Romance

प्रितीचा हा गारवा लपंडावाचा खेळ-खेळत असतो कधी तु तर, कधी मी ह्यात झुरत असतो.

1    429 29

प्रिती

Others

विसरुन जगाचे भान जाऊ गावी स्वपनांनच्या प्रितीचे रंगुनी रंगात तुझ्या होईल मी प्रितीचा...

1    6.9K 7

तु

Romance

तुझ्या ओठांचे अमृत मला पिऊ दे..

1    6.8K 8