ఉక్కుపిడికిల...

ఉక్కుపిడికిలి రాజకీయాలతో హక్కులను కాలరాస్తున్నవాళ్లకు జేజేలు పలకడం కాదు.... దేశానికి స్వాతంత్య్రపు రెక్కలు తొడిగి రుధిరంతో స్వేచ్చా ఊపిరిలూదిన వీరులకు అర్పించాలి అశ్రునివాళులు. --శ్రావణి గుమ్మరాజు

By Sravani Gummaraju
 61


More telugu quote from Sravani Gummaraju
0 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
2 Likes   1 Comments
1 Likes   2 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar telugu quote from Inspirational