మధనపడే...

మధనపడే ప్రతి మనసులోకి తొంగి చూస్తే.... కన్నీటి చారికల గుర్తులు కనబడతాయి అవన్నీ కాలం చేసిన గాయం తాలూకు పచ్చబొట్లయి మచ్చలా మనసుకు అతుక్కుపోతాయ్ ---- శ్రావణి గుమ్మరాజు

By Sravani Gummaraju
 69


More telugu quote from Sravani Gummaraju
0 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
2 Likes   1 Comments
1 Likes   2 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar telugu quote from Tragedy