సూర్యుడు...

సూర్యుడు భగభగ మండుతూ రాత్రికి చీకట్లోకి వెళ్తాడు అనుకుంటాం కానీ వేరే దిశలో మండిపోతుంటాడు అని తెలిసినా చీకటినే అన్వయించుకుంటాం!! జీవితంలో కూడా అంతే తర్కం తెలుసుకోకుండా మొండిగా ఆలోచించి మూర్ఖంగా ప్రవర్తిస్తుంటాం!! --sravani gummaraju

By Sravani Gummaraju
 67


More telugu quote from Sravani Gummaraju
0 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
2 Likes   1 Comments
1 Likes   2 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar telugu quote from Inspirational