గులాబీ...

గులాబీ ముచ్చటగా ముద్దుగా ఉంటుంది అలాగని గట్టిగా పట్టుకుంటే ముళ్ళు గుచ్చుకుని గాయం చేస్తుంది మనుషుల మధ్య బంధాలు కూడా అంతే!! బంధాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంటే నలిగిపోతాయి తగినంత స్పేస్ అవసరం. - sravani gummaraju

By Sravani Gummaraju
 91


More telugu quote from Sravani Gummaraju
0 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
2 Likes   1 Comments
1 Likes   2 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar telugu quote from Inspirational