Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Rajagopalan V.T

Others


4  

Rajagopalan V.T

Others


తిరనాళ్ళు

తిరనాళ్ళు

1 min 10 1 min 10

ఛల్ ఛల్ గుర్రం చలాకీ గుర్రం 

ఎక్కడికెళుతున్నావ్ 


మా ఊరి తిరనాళ్ళకేమో రథం ఎక్కుతున్నాం, మేము రథం ఎక్కుతున్నాం, హోయ్ హోయ్ రథం ఎక్కుతున్నాం..


గల గల గల గల పలుకుల చిలక ఎక్కడికెళుతున్నావ్ 


గుర్రం బావతో తిరనాళ్ళకెళ్ళి 

తిరిగొస్తా నేను. 


మెడలో ఘంటలు ఘల్లు ఘల్లు మన 

గోమాతలమ్మా ఎక్కడికెళుతున్నారు 

మా ఊరి తిరునాళ్లకెళ్లి మా వాళ్ళని చూసొస్తాం... 


ఏనుగు మావా ఏనుగు మావా 

ఎక్కడికెళుతున్నావ్ 

పచ్చని శాలువా నీకే అందం మిల మిల మెరిసేనే 

మా ఊరి తిరునాళ్లకెళ్లి అమ్మోరి ముందుగా కాపలా కెళతానే.. 


కోయిలమ్మలు మీరు కూడా అక్కడికేనా, 

ప్రసాదు గారి పాటలు వినేకి తిరుపతికెళుతున్నాం మేము తిరనాళ్ళకెళుతున్నాం..


Rate this content
Log in