Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Javeed Syed

Romance Fantasy Others

3.6  

Javeed Syed

Romance Fantasy Others

స్నేహం

స్నేహం

1 min
264


ఓ అర్థం కానీ నేస్తమా,

ఇది కాదా చీకటి స్నేహము


ఓ దూరపు మధుర మేఘమా,

ఇది కాదా చిరుఝాల్లుల మాసము.


ఓ సున్నిత సూర్య కిరణమా,

ఇది కాదా పుష్పించే ప్రాణము.


ఓ లవణపు కంటి థారమా,

ఇది కాదా వేచిచూసే సాయంకాలం


ఓ దరిచేరే కమ్మని అనురాగమా

ఇది కాదా నీ సుందర గుణము.


ఓ గమ్యం లేని పడవ ప్రయణమా,

ఇది కాదా నీ సాగర అంతిమ గట్టు.


ఓ ప్రవహించే కష్టపు కాలమా,

ఇది కాదా నీ సంతోషపు దశము


ఓ చీకటి అపురూప స్నేహమా

ఇది కదా చక్కటి బంధము..


ఓ చీకటి స్నేహమా......చక్కటి బందమాRate this content
Log in