Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଅନୁରୋଧ
ଅନୁରୋଧ
★★★★★

© Bhakta Malla

Others

1 Minutes   6.6K    4


Content Ranking

ସତ୍ୟରେ ମୋତେ ନିଅ ବା ନ ନିଅ

ଅସତ୍ୟରେ ନିଅ ନାହିଁ,

ଧର୍ମରେ ମୋତେ ରଖ ବା ନ ରଖ

ଅଧର୍ମରେ ରଖ ନାହିଁ ।।

ହେଉ ବା ନ ହେଉ ମଥା ପରେ ମୋର

ତୁମ କରୁଣାର ବର୍ଷା,

ଦିଅ ନାହିଁ ଭରି - ହୃଦୟରେ ମୋର

ଭୟ, ବ୍ୟାକୁଳତା ଈର୍ଷା,

ସାହସ ଶକତି ଦିଅ ବା ନ ଦିଅ

କାତରତା ଦିଅ ନାହିଁ ।

ନ ଦେଲେ ନ ଦିଅ ସୁଖର ପରଶ

ସନ୍ତାପିତ ପ୍ରାଣେ ମୋର

ନିଭାଇ ଦିଅନା - ନାଲି ଅଧରରୁ

ଚେନାଏ ହସର ଗାର

ରାଗ - ଅନୁରାଗ ଦିଅ ବା ନ ଦିଅ

କଠୋରତା ଦିଅ ନାହିଁ ।

କର ବା ନ କର ଜୀବନ ପୁଷ୍ପକୁ

ମଧୁମିତ ସୁରଭିତ

କର ନାହିଁ କେବେ ଜୀବନ ସଂଧ୍ୟାକୁ

ଅବସାଦେ ଜର୍ଜରିତ ।

ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳ ବା ନ ଜାଳ

ଅଞାନ ଅନ୍ଧାର ଲୋଡା ନାହିଁ ।


ଶ୍ରଦ୍ଧା ର ସହ

ଭକ୍ତ ଚରଣ ମଲ୍ଲ ।

ସତ୍ୟ ପ୍ରାଣେ ଅଞାନ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..