Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ହୋମାଗ୍ନି
ହୋମାଗ୍ନି
★★★★★

© Titi Sarangi

Others

1 Minutes   6.9K    3


Content Ranking

ଜଳି ଜଳି ଜଳିଯାଏ ନାହିଁ

ନିରନ୍ତର ଜଳିବାର ସାମର୍ଥ୍ଯ ତା ଅଛି

ଜଳି ଜଳି ଜାଳି ଦିଏ ନାହିଁ

ଚିରକାଳ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୋକ ଦେଇଛି।

ଜଳେନା ସେ ହୋମନିଆଁ

ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ଅବା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ

ସେ ହୋମାଗ୍ନି ଜଳୁଥାଏ

ନିରନ୍ତର ଏଇ ମୋର ଅନ୍ତର ଭିତରେ।

ନିବେଦିତ ମୁଦ୍ରା ତାର

ସନ୍ଧାନୀ ସେ କେଉଁ ଏକ ନିର୍ବାଣ କ୍ଷଣର

ନିର୍ବାପିତ ହେବ ନାହିଁ

ଯେ ଯାଏ ପାଇନି ସ୍ପର୍ଶ ଦିବ୍ଯ ଆଲୋକର।

ହୋମନିଆଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ବାଣ କ୍ଷଣ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..