Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Manasmita Parida

Others


5.0  

Manasmita Parida

Others


ଇଶ୍ୱର

ଇଶ୍ୱର

1 min 574 1 min 574

ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷର ଭାବନାରେ ଆସେ ଇଶ୍ୱର ସତରେ କଣ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ?ଯଦି ବିଦ୍ୟମାନ ତେବେ ଇଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ କେତେ ନିକଟ,କେତେ ଦୂର?ଇଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସଂଜ୍ଞାହୀନ।ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଯେପରି ଡାକେ, ସେ ସେଇଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ।

ନାସ୍ତିକବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ସେ ଅସ୍ତିତ୍ବ ହୀନ।କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ହେବ ଯେ,ସେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଏକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ,ଯାହାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ସାରା ବିଶ୍ଵ ପରିଚାଳିତ।ସେ ବାୟୁପରି ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ,ଆକାଶପରି ବିଶାଳ,ସମୁଦ୍ରପରି ଗଭୀର,ସୂର୍ଯ୍ୟପରି ଦୀପ୍ତମାନ।ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଆଦି ଅଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଇଶ୍ୱର।ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଆତ୍ମା ,ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶ।


Rate this content
Log in