Travel the path from illness to wellness with Awareness Journey. Grab your copy now!
Travel the path from illness to wellness with Awareness Journey. Grab your copy now!
ଜଙ୍ଗଲ...

ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ,କସ୍ତୁରୀର ସୁଗନ୍ଧ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଖୋଜିବୁଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ସେହି କସ୍ତୁରୀର ସୁଗନ୍ଧ ତାର ନିଜ ନାଭିରୁ ହିଁ ଆସୁଛି । ଠିକ ସେହିପରି ଏ ସଂସାରରେ ମାନବ ସୁଖ ଖୋଜିବୁଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ପାରୁନି ଯେ ସେହି ସୁଖ ତାର ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ହିଁ ଲୁଚିକି ରହିଛି

By dhiresh kumar meher
 140


More oriya quote from dhiresh kumar meher
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
5 Likes   2 Comments

Similar oriya quote from Abstract