Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra
Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra
...

ଭାଲେନଟାଇନ୍ ଦିବସଟି ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ଜିଓଫ୍ରେ ଚସର୍‌ଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଧୀର ବଳୟ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ମନରେ ପ୍ରେମ ଧାରଣା ଉଜ୍ଜିବୀତ କରିଥାଏ ।

By Aminilu Ray
 39


More oriya quote from Aminilu Ray
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar oriya quote from Abstract