Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Sunanda Mohanty

Others

3  

Sunanda Mohanty

Others

କାଦମ୍ବିନୀ

କାଦମ୍ବିନୀ

1 min
3


କାଦମ୍ବିନୀ, ସଖି ନିରୁତା ଓ ଜଡତା ଭିତରେ 

ବି ଚମକେ ଆଭା 

ଏଇ ଦେଖୁନ ଏଇ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଭିତରେ 

ନିଃଶ୍ୱାସ ମାରୁ ମାରୁ କେତେ ନିରୁତା 

ଆଉ ନିଃଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ କେତେ ଜଡତା 

ତଥାପି ପ୍ରଜାପତି ଉଡୁଛି, ନିର୍ଭୀକତା ଦେଖିବାର କଥା 

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ତ ସହଜେ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ୱରୂପର ବାସ୍ତବତା 

ଆମେ କେବଳ ପାଳିବା ସାବଧାନତା 

ନହେଲେ ସତରେ ଥରକୁ ଥର ଏତେ ଆକତା ମାକତା 

ଦେଖିଛନା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସେ ଚମତ୍କାରିତା !Rate this content
Log in