Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Varsha Shidore

Others


0.2  

Varsha Shidore

Others


विश्वासभावना....

विश्वासभावना....

1 min 307 1 min 307

आहे का विश्वास....?....!

हा प्रश्नच मुळात अविश्वासू

समोरच्याच्या या प्रश्नाला 

उत्तर देणं जरा कठीण असलं

तरीही त्याच्यावर पूर्णतः विश्वास ठेवतांना

नवा अविश्वासी प्रश्न मात्र 

डोकं वर काढत असतो अनेकदा 

आपल्याच विश्वासू विश्वासावर 

त्याचा विश्वास नसेल तर...?

विश्वास-अविश्वासाच्या या चक्रव्यूहावर 

शेवटी प्रशचिन्ह न लावलेलंच बरं...!


Rate this content
Log in