Varsha Shidore

Others


3  

Varsha Shidore

Others


विश्वास...

विश्वास...

1 min 440 1 min 440

विश्वासाची भावना 

उरी दाटली मायेची 

हळव्या मनाची घालमेल 

उगाच नात्यांत आडवी 


प्रश्नचिन्हाचं वादळ

वादात घेरतं हृदयी 

काहूर जीवाचा 

उरतो प्रश्न पुन्हा 


विश्वासाचं रोपटं

हळूच गालात हसतं

मनातल्या भावनांचं

नातं वटवृक्ष होतं


Rate this content
Log in