Varsha Shidore

Others

3  

Varsha Shidore

Others

उत्सव नात्यांचा...

उत्सव नात्यांचा...

1 min
715


नात्यातला गुंता ओझं नाही दडलेलं 

साथ निखळत्या दर्याची जणू साठवण 

ओझरत्या प्रेमळ आठवणींच्या ओढीची 


अनमोल रत्नांची दोन मानके शोभिवंत

क्षणोक्षणीच्या उसळत्या निसटत्या हुंदक्यात 

माया आपुलकीची मनात दाटलेली शोधातं


आपुलकीचा नि प्रेमाचा जसा उत्सव नात्यांचा

उत्सुक साठवायला ताज्या मायेचा ओलावा 

रुसव्या-फुगव्याची धडपड सहज विसरायला 


Rate this content
Log in