Varsha Shidore

Others

2  

Varsha Shidore

Others

साथ...

साथ...

1 min
579


नसेल जमत 

साथ आयुष्यभराची

असावी निदान 

आठवणी जपणारी

सखा- सखी असतात

सोबती सदा नेहमी 

सुखात जमले नाही 

तर दुःखात वाटेकरी


Rate this content
Log in