Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Varsha Shidore

Others

3  

Varsha Shidore

Others

साथ दे तू मला

साथ दे तू मला

1 min
757


पडद्याआड गेलेल्या आशेला 

स्वतःत डोकावता यावं असं

माणूस म्हणून शोध माणसाला 

हे माणसा... साथ दे तू मला 


विश्वासाचं मिळावं दान 

ओळख असावी प्रभावी 

माणसाची वागणूक न्यारी 

हे माणसा... साथ दे तू मला


बोलण्यात असावी चतुराई 

शब्द असावेत मोजून मापून

मन दुखावणारे नसोत बोल 

हे माणसा... साथ दे तू मला


माणूस माणसात मला असा 

माणसापायी शोधायचाय 

जो कळेल माणसालाही 

हे माणसा... साथ दे तू मला


Rate this content
Log in