Varsha Shidore

Others

3  

Varsha Shidore

Others

प्रतीक्षानंद नि भेट...

प्रतीक्षानंद नि भेट...

1 min
540


असावा दूरवर 

मत्सराचा राक्षस

नसावा दुरावा 

मैत्रीच्या सागरास


भेटीच्या प्रतीक्षेचा 

आनंद लोभस

असावा सहज 

मंगलमय प्रवास


भेटण्यातरी आतुरता 

सुखानंद पेरणारी

स्मित डोळ्यात 

आपोआप रचत जाणारी


पाहताक्षणी बोलके 

ते बोल सहज उमटावे

नात्यातल्या मैत्रीचे 

बंधन क्षणात मिटावे


Rate this content
Log in