Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Varsha Shidore

Others


3  

Varsha Shidore

Others


प्रेमाचा सुगंध

प्रेमाचा सुगंध

1 min 366 1 min 366

रुसव्याचे दुरावे मिटवणारं  

समाधानाने स्मितात लाजवणारं 

दोन प्रेमींच्या प्रेमबंधाचं आगळंवेगळं 

अस्सल रूप वेडेपणात बघावं

आयुष्याचं जगणं सुकर करणारं 

साथी सोबती भेटत वाहवत जातं 


अशा दोघांच्या मनाला भावतो 

प्रेमाचा रंगीन नखरी विडा

नखशिखांत वेड लावणाऱ्या 

त्या बेधुंद निष्पाप जीवांना

मोहित करे गुलाबी प्रेमाचा

फुलांचा गुंफलेला सुगंध


विचारांतलं भावणारं वेगळेपण 

जवळ आणणारं सारखेपण 

आकर्षणाच्या फेऱ्या चुकवून

नतमस्तक निस्वार्थ प्रेमापुढे

भावनांचा कंठ फुटून सहवासाचा 

अलगद उलगडे रहस्यमय प्रवास 


मायेची हक्काची कुशी काहीशी 

जेव्हा गरज सांत्वनाच्या हाकेची 

जन्मजन्मांतराच्या पलीकडचा 

प्रवास विश्वासाचा नि धैर्याचा 

निराळा सुखात नि दुःखात 

दळवळणारा मनमुरादी वारा


Rate this content
Log in