Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Varsha Shidore

Others

1.0  

Varsha Shidore

Others

नातं काहीसं खास...

नातं काहीसं खास...

1 min
631


नको असतं भांडण.....

पण कधी होतं सहज

कधी उगाच न पटणार

न सांगणं नाही जमत 

मन मोकळं नाही केलं 

तर ओझं वाटतं कुणाचं असणं

मग फुटतात कधी रागाचे फुगे 

पण योग्य तिथेच आपुलकीपायी 

फुग्यातली हवा काही 

अशीच नसते रिकामी 

तिलाही असते जोड काळजीची

नि हक्क गाजवण्याची

त्याचं काय असतं ना.....

नात्यातलं हेच असतं खासपण !


Rate this content
Log in