Varsha Shidore

Others


3  

Varsha Shidore

Others


मनातलं...

मनातलं...

1 min 404 1 min 404

कधी स्वतःला हरवण्यातली 

मजा काही औरच 

नको त्या विचारांचं 

काहूर असणं गैरच 


मनात सळसळणाऱ्या 

उणीवांना जिंकायचं 

त्यांना स्पर्धक बनवून 

मुक्त नाचू द्यायचं 

स्वतः प्रेक्षक बनून 

आशेला मायेने कुरवळायचं


Rate this content
Log in