Varsha Shidore

Others


3  

Varsha Shidore

Others


मन दाह...

मन दाह...

1 min 356 1 min 356

दुखावलेल्या मनाला 

मायेची घालावी फुंकर

'जरा धीर धर' असं 

सांगावं कधी समजावून

धगधगत्या रागरूपी 

अग्नीचा सळसळता दाह

क्षणात शमवावा काहीसा 

प्रेमाने नि लडिवाळपणे

निराशतेच्या आत्मदाही 

अनपेक्षित जखमेला

आपुलकीच्या मलमाने 

गोंजारावे कधी मायेने


Rate this content
Log in