Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Varsha Shidore

Others


3  

Varsha Shidore

Others


लेखणी प्रेम माझं...

लेखणी प्रेम माझं...

1 min 556 1 min 556

प्रिय लेखणीला माझ्या 

धार शब्दांची बलवान 

लावते मी कधी कधी 

ब्रेक जाणूनबुजून 


तिच्या एकांती विश्वात 

मी मलाच विसरते 

म्हणून ब्रेक फक्त तिला 

नाही माझ्या विचारांना 


धावते माझ्या संगे 

थकत नाही ती मुळीच

ब्रेक तिचा फुलस्टॉप 

कॉमा घेते ती सांभाळून 


अशा प्रेमात ती माझ्या 

कि मी तिच्या घायाळ 

सांगावं कि वर्णावं शब्दात 

अडकलेल्या मला सापडावं


Rate this content
Log in