Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

अंजली (Anjali) बुटले (Butley)

Others


5.0  

अंजली (Anjali) बुटले (Butley)

Others


गाठीगुंता

गाठीगुंता

1 min 1.7K 1 min 1.7K

स्वतःच्या कोषात अडकले

होता खुप गाठीगुंता

सोडवता सोडवता 

या गाठीगुंता

होत होता वेळ अन् 

उर्जेचा खर्च !!!


खर्चाचा हा ताळमेळ

लागता न लागत होता!!!


अलगद सुटणार्या गाठीगुंता

काळाच्या ओघात विरून गेल्या

न सुटणार्या हळुवारपणे कापल्या!!!


अन् सोडून कोषातल्या या गाठीगुंता

फुलपाखरा समान झेपावले 

मधुकण, ज्ञानकणाची लयलुट करण्यास!!!Rate this content
Log in