Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!
Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!

Varsha Shidore

Others


3  

Varsha Shidore

Others


एकांत भाव...

एकांत भाव...

1 min 623 1 min 623

धाडलं होतं एकांतात स्वतःला

न उमजणाऱ्या भावना शोधायला

वाटलं होतं आज नाही तर उद्या मिळेल उत्तर

पण शेवटी नवाच पेच उभा ठाकला

पुन्हा एकदा अपेक्षित उत्तर नाही

तर नवीन प्रश्नच आला माघारी

बहुदा एकांतानेही सोडली असावी का साथ....?


Rate this content
Log in