End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!
End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!

Varsha Shidore

Others


3  

Varsha Shidore

Others


चूक की संधी...

चूक की संधी...

1 min 637 1 min 637

चूक कुणाचीही असो दोषाचं टोमणं

अनेकदा देतो आपण स्वतःला.....!

तेव्हा केलेली चूक उद्याची घोडचूक नसणार

म्हणून समाधानही असतं आज.....!

ती चूक करण्यात एक संधी गमावली असली

तरीही ती सुधारण्याची एक संधी

पुन्हा चालून आलेली असते ना.....!


Rate this content
Log in