Varsha Shidore

Others

1.0  

Varsha Shidore

Others

चूक की संधी...

चूक की संधी...

1 min
704


चूक कुणाचीही असो दोषाचं टोमणं

अनेकदा देतो आपण स्वतःला.....!

तेव्हा केलेली चूक उद्याची घोडचूक नसणार

म्हणून समाधानही असतं आज.....!

ती चूक करण्यात एक संधी गमावली असली

तरीही ती सुधारण्याची एक संधी

पुन्हा चालून आलेली असते ना.....!


Rate this content
Log in