Piyush Khandekar

Others

2  

Piyush Khandekar

Others

भडाग्नी..!

भडाग्नी..!

1 min
1.0K


.."माझ्यासारखा वादळ मग, अजून एका उध्वस्त वादळाची वाट बघतो.. काहीच जाणवू नये, मागे उरुही नये अन् देहाच्या भडाग्नीतून अस्तित्वाचे परतावे मिळूही नयेत.. तेव्हापासून आभाळ मनाचा पाऊस! दरवेळी नवा हिरवाशालू घेऊन येतोय.. तिच्यासाठी..!"


Rate this content
Log in