Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Varsha Shidore

Others

3  

Varsha Shidore

Others

अपराध अश्रुंचे...?

अपराध अश्रुंचे...?

1 min
457


जर आपल्या चेहऱ्यावरचे

न दिसणारे दुःख

नि डोळ्यातंच सुकून गेलेले अश्रू

कळाले असते कुणाला

तर अपराधी नसलेलं आपलं मन

मोकळं करता आलं असतं थोडं.....

स्वकीयांनी दिलेलं दुःख

लपवणं जमतं म्हणा आता.....

इथे दोन्हीही बाजूने

आपणंच तर असतो अपराधी... 

पण तरीही जर समजून घेणारं 

खरंच असतं कुणी.....!


Rate this content
Log in