Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Varsha Shidore

Others


3  

Varsha Shidore

Others


अपमान माझा होतो

अपमान माझा होतो

1 min 531 1 min 531

शब्द आहेत खूप धारदार 

त्यात गवसतो सच्चा माणूस 

कदर व्हावी त्यांची योग्यचं

अन्यथा अपमान माझा होतो 


विश्वासाचं देणं त्यात लाभतं 

ताकद त्यांची अधिक 

पुरेपूर मिळावा प्रतिसाद 

अन्यथा अपमान माझा होतो 


शब्द वापरावीत सबुरीने 

सुखावतात मनाला गोडव्याने 

जरी लाख असतील अपशब्द 

अन्यथा अपमान माझा होतो 


लेखणीचा शब्द संसार 

वाचकांची माया प्रतिसाद 

नको द्वेष मिटवण्याचा 

अन्यथा अपमान माझा होतो 


शब्द समाधान मनाच्या शांतीचे 

जीव कि प्राण माझ्या काळजाचे 

देतात मान नाही पोहचवत ठेच 

अन्यथा अपमान माझा होतो 


Rate this content
Log in