Varsha Shidore

Others

2  

Varsha Shidore

Others

अंतरंगी मन...

अंतरंगी मन...

1 min
431


अंतरंगी मन रूप ज्याच्यात डोकावतं 

त्याचं उजाड हृदय भेदाल ना 

तर सच्चा माणूस गवसेल बघा 

नसेल आत बाहेर स्पर्श... 

कोणतंही आवसान नि आव आणणारा 

अगदी मनमोकळं असेल ते... 

मनमिळाऊ व्यक्तिमत्व आपलंसं 

हरखून जाल त्यात नकळत 

अन शोधत राहाल स्वतःला... 

जमेल का या अंतरंगातून बाहेर पडायला 

माणूस आज खरा गवसला 

धन्य समजाल या जीवनाला...


Rate this content
Log in