Varsha Shidore

Others

3  

Varsha Shidore

Others

अंत मनाजोगता रंगवणारा

अंत मनाजोगता रंगवणारा

1 min
594


नाराज असलेल्या मनाला

हवं थोडंसं ठोस समाधान

पण सुटत चाललेल्या आशेला

हवी साथ सहानुभूतीची

स्वतःच लिहिलेल्या नाटकातली

पात्र मनासारखी रचलेली

नाही मात्र ओळखीची फक्त

दुभंगलेल्या या नाटकी मनाला

हवा अंत मनाजोगता रंगवणारा


Rate this content
Log in