Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Varsha Shidore

Others


3  

Varsha Shidore

Others


अंत मनाजोगता रंगवणारा

अंत मनाजोगता रंगवणारा

1 min 576 1 min 576

नाराज असलेल्या मनाला

हवं थोडंसं ठोस समाधान

पण सुटत चाललेल्या आशेला

हवी साथ सहानुभूतीची

स्वतःच लिहिलेल्या नाटकातली

पात्र मनासारखी रचलेली

नाही मात्र ओळखीची फक्त

दुभंगलेल्या या नाटकी मनाला

हवा अंत मनाजोगता रंगवणारा


Rate this content
Log in