Varsha Shidore

Others


3  

Varsha Shidore

Others


अदृश्य अश्रू...

अदृश्य अश्रू...

1 min 604 1 min 604

अश्रू अदृश्य असले 

तरीही दुःखी मन मात्र 

ओक्षाबोक्षी रडत असतं 

धीराचे नि सबुरीचे 

दोन शब्द काहीसे 

स्वतःचे ऐकण्यासाठी 

अतिशय आतुर असतं

पण...ते ऐकू जायला 

मन जागं असावं लागतं


Rate this content
Log in