Piyush Khandekar

Others

2  

Piyush Khandekar

Others

आयुष्य फुलत राहतं..!

आयुष्य फुलत राहतं..!

1 min
1.1K


टेबलाचा खण उघडून आठवणींचा अल्बम चाळत बसण सोईस्कर असते. मनाचा कप्पा उघडून तासंतास बोलण तेवढं सोप्प नसते. तरीही स्वतःशी मारलेल्या काही गप्पा रंगत जातात. आपण भूतकाळाच्या तरल लाटेवर मनमुराद तरंगत राहतो. जेव्हा खडबडून भानावर येतो. तेव्हा मन खट्टू झालेलं असते. डोळे डबडबलेले असतात आणि काळ बराच पुढे लोटला गेलेला असतो. त्या क्षणांना कुरवाळून घ्यायचं, आयुष्य फुलत राहतं..!


Rate this content
Log in