Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Manali Naik

Others

4.6  

Manali Naik

Others

वय वाढतं म्हणजे नक्की काय होतं

वय वाढतं म्हणजे नक्की काय होतं

1 min
23.4K


काळ्याकुट्ट दाटीवाटीत

हळूच उगवतो पांढरा केस

प्रत्येक नवीन स्वप्नाभोवती

आखली जाते जबाबदाऱ्यांची वेस

माणसं येतात , माणसं जातात

जुनी नाती उघडतात नवं खातं

वय वाढतं म्हणजे

नक्की काय होतं ?

 

कधी गरजेपेक्षा जास्त पैसा

कधी बिलं भरायचे वांदे

भातुकलीचा खेळ मांडणारे हात

मोजतात घरातले बटाटे - कांदे

कळायच्या आधीच

सगळं अचानक घडतं

वय वाढतं म्हणजे

नक्की काय होतं ?

 

कामाचा वाढता भार

आणि अपेक्षांचे डोंगर

यातही कुणी जपतात नाती

जरी बदलली शहरं

कधी एकाबरोबर पटतं

तर दुसऱ्याबरोबर मोडतं

वय वाढतं म्हणजे

नक्की काय होतं ?

 

शरीर जरी बदललं

तरी मन असतं लहान

गोष्ट नव्याने लिहिण्यासाठी

नव्या दिवसाचे नवे पान

काळ - ऋतूचं चक्र

नेहमीच का फिरतं ?

वय वाढतं म्हणजे

नक्की काय होतं ?


Rate this content
Log in