Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sitaram Deshpande

Others

4.4  

Sitaram Deshpande

Others

उत्कंठा

उत्कंठा

1 min
272


वैशाखासम ऐन दुपारी किती काहिली रणरणती 

प्राणीमात्रा,सूर्यदेवता करी होऽरपळ धरतीवरती.          

कृष्ण जलद ते नभीचे सारे, एकवटुनी यायेती            

अंधुक आशा, येईल वर्षा, पार पळाली त्यांची भीती ----१

अनिलासंगे फेर धरूनि, तरू तरू झुलती डुलती,

उच्चस्वरांनी करुनी कलकल, चिमणी पाखरे भिरभिरती,     

उधळीत भूरज उर्ध्वदिशी, आवाहन मेघा करिती          

मोदभरे क्रीडती बालचमू, अंगोऱ्या अन भिरभिरती .----२

एक रुपेरी चंचल मासोळी, भेदरलेली तटाकी तळीं,        

मनात होती एकच आशा आनंदाची उन्मललेली.          

तळापासुनी घेऊन गिरकी उडी घेतली पाण्यावरती        

झुलवीत कल्ले, अंगावरती तुषार शिंपित, सुखावली ती -----३

सरली सारी आर्त ओढ ही, झिमझिम होता धरणीवरती.     

दरवळला मृद्गंध धरेचा, पखरण झाली चैतन्याची

थेंबथेंबीचा वेग पालटून, जलधारा सळसळती

पुलकित जाहली चिंब होऊनी, सकल धरित्री कृतार्थ ती ---- ४  


Rate this content
Log in