Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

P D

Others

3  

P D

Others

तिचा अखंड परिपाठ

तिचा अखंड परिपाठ

1 min
53


एक चिमणी

जीव तिचा कासावीस

चिव चिव करी सांगायास काही

लोक समजती काही त्यास


जरी इवलासा जीव 

खटपट करी जगण्यास

काडी काडी वेचते

एक खोपा बांधण्यास


भिरभिर उडते उन्हात

चिमुकल्यांना खाऊ आणायास

मोती मोती टिपते

तिची इवलीशी आस


तिचा अखंड परिपाठ

नसे रविवार आरामास

पाऊल रोजचे तिचे

आयुष्य सुरेख करण्यास


इवलेसे पंख तिचे

तीचा रोज चा प्रवास

एकवटते सारे बळ पंखात

आसमंत सामावण्यास...


Rate this content
Log in