Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

P D

Abstract

3  

P D

Abstract

परतीचा प्रवास

परतीचा प्रवास

1 min
11.8K


दिवसभर तळपत राहिला 

अन् सायंकाळी निघाला परतीच्या प्रवासाला

निरभ्र आकाशी रंगीबेरंगी छटा झळकुन

जणू बेरंगी चित्रांमध्ये रंग भरून 

वास्तवाचे चटके सहन करण्याची क्षमता देऊन

चटक्यांवर स्नेहाची फुंकर ही घालून

पाखरांना घरट्याची वाट दावून

प्रकाशाचा विरह हसत हसत सहन करून

तीमिराशी गट्टी करून धडे गिरवून जगण्याचे

त्याचा निश्चय दृढ करून

तो निघाला परतीच्या प्रवासाला निरोप घेऊन

पुन्हा सोनेरी पहाट उजाडायला

नव्याने आशेची किरणे घेऊन

पुन्हा जगण्यासाठी...परतण्यासाठी...


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Abstract