The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW
The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW

Supriya Kale

Others

4  

Supriya Kale

Others

समुद्र किनार्‍यावर .....

समुद्र किनार्‍यावर .....

1 min
191


कधी तरी असं वाटत .....

समुद्र किनारी जाऊन बसावं......

निळाशार समुद्राकडे पहात रहावं.....

ओल्या वाळूवर अलगद पावलांनी चालतं रहावं..... कधी तरी असं वाटतं ......

वाळूवर निवांत बसून रहावं.....

मंद वाऱ्यांचा अनुभव घेत मावळत्या सूर्याला बघत रहावं....

आणि उगवत्या सूर्याची वाट पाहत बसावं.....

कधी तरी असं वाटतं ......

कधी तरी असं वाटतं ..... .


Rate this content
Log in