Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Supriya Kale

Others


4  

Supriya Kale

Others


समुद्र किनार्‍यावर .....

समुद्र किनार्‍यावर .....

1 min 135 1 min 135

कधी तरी असं वाटत .....

समुद्र किनारी जाऊन बसावं......

निळाशार समुद्राकडे पहात रहावं.....

ओल्या वाळूवर अलगद पावलांनी चालतं रहावं..... कधी तरी असं वाटतं ......

वाळूवर निवांत बसून रहावं.....

मंद वाऱ्यांचा अनुभव घेत मावळत्या सूर्याला बघत रहावं....

आणि उगवत्या सूर्याची वाट पाहत बसावं.....

कधी तरी असं वाटतं ......

कधी तरी असं वाटतं ..... .


Rate this content
Log in