Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Supriya Kale

Others

4  

Supriya Kale

Others

गेले ते दिवस

गेले ते दिवस

1 min
61


गेले ते दिवस

राहिल्या त्या आठवणी

मैत्रिणीसोबतचा प्रत्येक क्षण

आहे माझ्या मनी.......

आठवतो तो दिवस आजही

झाली होती मैत्री ज्या दिवशी

अनपेक्षित अशी ही मैत्री

फुललीये आज पिसाऱ्या सारखी

गोड होते ते क्षण

आणि कॉलेज मधल्या त्या मैत्रिणी

गेले ते दिवस

राहिल्या त्या आठवणी .......

आठवते ती वर्गातली दंगा-मस्ती

रंगवलेली गाण्यांची मैफिली ती ....

खाललेली ती भेळ आणि पाणीपुरी

आणते आठवण पुन्हा त्या क्षणांची

गेले ते दिवस

राहिल्या त्या आठवणी......


Rate this content
Log in