Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Abhidnya Natkar

Others

4.3  

Abhidnya Natkar

Others

सडा प्राजक्ताचा...

सडा प्राजक्ताचा...

1 min
898


पाऊस पडून गेलाय तरी 

आवाज त्याचा घोंगावतोय कानात

जमीन सुकून गेली तरी 

सुगंध तिचा दरवळतोय मनात ...


गरम कुरकुरीत भज्यांची चव

रेंगाळतेय जिभेवर अजून

वाफाळलेल्या चहाचे रिकामे कप

 ठेवलेत कोपऱ्यात तसेच रचून ...


 प्राजक्ताचा सांडलेला सडा

 ओंजळीत साठवून तसाच सुकलाय

 सुकलेल्या त्या फुलांचाही

 गंध चहूकडे पुरून उरलाय... 


पाऊस पडून गेलाय तरी 

मनात ओलावा आहे तसाच

कालच्याच स्मृतीत माझ्या

आजही दडून राहिलाय असाच...


Rate this content
Log in