Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Abhidnya Natkar

Others

4.5  

Abhidnya Natkar

Others

ओंजळ

ओंजळ

1 min
587


अश्व गतितील त्या वाऱ्यासवे

स्वैर उडाले विचारांचे थवे

भूतकाळातील क्षण वेचीत गेले 

हाती आले काही

तर काही मुठीतुनी निसटून गेले.... 


वळीव कितीही कोसळला तरी

ग्रीष्मातील धरती आहे तप्त 

भरूनही ओंजळ रितीच तरी

आठवांचे मेघ नाही झाले लुप्त...


 हलक्याच भिजल्या भूमीच्या कुशीचा

 ओला सुगंध दरवळतो आहे

 दूर धुसर जगून गेलेल्या निसरड्या

 क्षणांना लोचनी शोधत आहे....


Rate this content
Log in