Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Aditi Bhide

Others

3  

Aditi Bhide

Others

सांज रुसूनी सांगते...

सांज रुसूनी सांगते...

1 min
11.5K


पहाटेला पक्षी गाज...

दिस झळाळतो खास...

सांज रुसूनी सांगते...

चंद्रा ... आण मला साज!


चंद्र हसूनी टाळतो...

सूर्य समजावू पाहतो...

दिस ढळता ढळता...

राग शिगेला पोचतो!...


रागावता अशी सांज...

रंग क्षितिजाला येतो...

सांज रुसूनी निजता... 

चंद्र गोरा - मोरा होतो...


मग रात्रीच्या अंधारी...

चंद्र बसून एकटा...

रुसलेल्या सांजेसाठी...

साज ताऱ्यांचे गुंफितो!


Rate this content
Log in