Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ujawla Devi

Others

4  

Ujawla Devi

Others

रेशिमधागे

रेशिमधागे

1 min
21


नातं रक्ताच प्रेमाच

आपण बहीण भाऊ,

एकमेका सोडून कधी

खाल्ला नाही खाऊ !


आपण दोघे मिळून

किती खेळ खेळलो,

एकमेका वाचून रे

नाही कधी राहिलो !


जग रितं न्यारी

लग्न माझे झाले,

तुला सोडून रे भाऊ

मी दूर सासरी आले !


एक क्षणही नाही असा

तुझी आठवण आली,

सांगू तरी क़ोणाला

रोज उशी ओली !


आला ओला श्रावण

राखीचा सण घेऊन,

राखी पाठवली तुला

घे प्रेमाने बांधून !


भाऊ तुझे माझे

असे अतुट हे नाते,

खात्री आहे प्रेमाची रे

म्हणूनच राखी देते!


नाजूक रेशमी धाग्यात

केवढी ताकद असते,

सुखी ठेव भाऊराया

एवढंच देवाला मागते!


Rate this content
Log in