Mahesh vinayak panchabhai

Romance


3  

Mahesh vinayak panchabhai

Romance


प्रेम हा रंग तुझा डोक्यात शिरलं

प्रेम हा रंग तुझा डोक्यात शिरलं

1 min 163 1 min 163

प्रेम हा रंग तुझा डोक्यात शिरलं

जीव हा वेडा तुझ्या प्रेमात झालं

कसं कसं हा दोघांचा हृदय मिळालं

प्रेम हा रंग तुझा डोक्यात शिरलं


प्रिये तुझ्या प्रेमात रंगून

हा जीव रंगुनी रंगात

क्षणभरही बसेना होतं लय वेड

तुझ्या प्रेमाचा गंध मला छळतं

तुझ्या स्पर्शाच्या आठवणी माझ्या मनात जळतं

प्रेम हा रंग तुझा डोक्यात शिरलं

कसं कसं दोघांचा हृदय जुळलं


इकडून तिकडून वळत हा जीव फक्त तुझ्याकडं

काय अशी दिली गोडी वळतं तुझ्या मागं मागं

फुगून जरी बसलीस तशी

मिटून डोळे मिटत नाही

काय अशी दिली गोडी दिवसा काय रात्री ही झोप लागत नाही


गोड गोड हसणारी 

हृदयात बसणारी

गुलाबाच्या फुलावाणी मनात बसणारी

आयुष्यभरासाठी हृदयावर राज्य करणारी

गोड तू माझी सोनपरी


गोड गोड गंधाने दुर्गंधी लपलं

 प्रेम हा रंग तुझ्या डोक्यात शिरलं प्रेम हा रंग तुझ्या डोक्यात शिरला


प्रिये तुझ्या प्रेमात रंगून हा जीव रंगून रंगात

क्षणभरही नाही तुझ्या हृदयाच्या दूर

तुझ्या माझ्या प्रेमाचा गंध मिसळला सर्वत्र

ताज्या ताज्या फुलाचा ही गंध गंध बघून लाजलं

तुझ्या माझ्या प्रेमाला

बघून थोर-थोर लाजलं

प्रेम हा रंग तुझा डोक्यात शिरलं

स्वप्नाची ही राणी माझ्या

हृदयात दिसलं

प्रेम हा रंग तुझा डोक्यात शिरलं


Rate this content
Log in

More marathi poem from Mahesh vinayak panchabhai

Similar marathi poem from Romance