Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

samiksha sharma

Others

3  

samiksha sharma

Others

पाणीचे अनमोल रूप

पाणीचे अनमोल रूप

1 min
11.3K


ना रंग ना रूप

रे पाणी तुझा हा कसा स्वरूप

थेंब थेंब ला जीवनात

तरसलो आम्ही क्षणा क्षणाला[1]


तुझी गरज भासते सर्वांना

आयुष्यात पाणी च अनमोल आहे आम्हाला

सांगण्याचा प्रयत्न सगळ्यांना

मोजुन मापून वापरा पाण्याला[2]


पुन्हा पुन्हा वापर नको

क्षणा क्षणाला भीती नको

देवाने दिली पाण्याची खान

आता तरी ठेवा याचा मान[3]


पाण्याची कमी नको व्हावी

म्हणून घ्यायला हवी याची काळजी

थेंब थेंब आहे मोती सारखा

जपुया याला सर्वांसाठी[4]


Rate this content
Log in